ISMA Johor

IKATAN
MUSLIMIN
MALAYSIA
JOHOR

ايكتن
مسلمين
مليسيا
جوهر

Memperjuangkan hak dan kepentingan Islam di Negeri Johor

MELAYU SEPAKAT
ISLAM BERDAULAT

ISMA Johor  berjuang untuk membentuk minda bangsa Melayu dengan merujuk kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, sejarah dan berdasarkan realiti semasa umat Islam.

MEMPERTAHANKAN ISLAM
SEBAGAI IDENTITI NEGARA

Sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan doktrin Islam sebagai Agama Persekutuan sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

Membangun Keluarga dan Masyarakat

ISMA telah melancarkan Modul Usrah Keluarga sejak tahun 2010 untuk membantu masyarakat melaksanakan sesi-sesi ilmu di rumah mereka. 

MEMBANGUN GENERASI HARAPAN

KANAK-KANAK

Peringkat usia sekolah rendah. 6 sehingga 12 tahun.

REMAJA

Peringkat usia sekolah menengah. 13 sehingga 17 tahun.

BELIA

Mahasiswa IPT 18 dan ke atas.

PEMUDA

Pemuda tongkak masa depan negara.

wANITA

Tiang seri masyarakat

Aktiviti di ISMA Johor